Nie przepłacaj! DARMOWA DOSTAWA do Orlen Paczki
Darmowa dostawa od 19,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin akcji TOP FAN BRILU (Edycja 1.05.2022r. - 31.07.2022r.)

Regulamin konkursu TOP FAN BRILU.
Regulamin Konkursu “Top Fan Brilu.” 
Udzielaj się na naszym profilu i zyskaj szansę na wygranie wymarzonych butów lub torebki!

Wersja regulaminu Konkursu obowiązująca od dnia 1.05.2022r. - 31.07.2022r


§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Top Fan Brilu” (dalej „Konkurs”).


2. Organizatorem Konkursu jest sklep internetowy Brilu.pl


3. 3. Konkurs jest prowadzony w serwisie internetowym facebook.com, na stronie dostępnej pod adresem https://www.facebook.com/brilupl (dalej zwany„Fan Page”).


4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook®. Serwis Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być́ kierowane do Organizatora, zgodnie z postanowieniami § 9 Regulaminu, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook®.


§ 2. CZAS TRWANIA KONKURSU


1. Edycja Konkursu trwa przez trzy miesiące i jest podzielona na III rundy od dnia 1.05.2022 r. - 31.07.2022 r.


Runda I od godz.00:01 w dniu 1.05.2022 r. do godz. 23:59 w dniu 31.05.2022 r.,


Runda II od godz. 00:01 w dniu 01.06.2022 r. do godz. 23:59 w dniu 30.06.2022 r.,


Runda III od godz. 00:01 w dniu 01.07.2022 r. do godz. 23:59 w dniu 31.07.2022 r.,


2. Okres Konkursu nie obejmuje czasu na wyłonienie zwycięzców Konkursu oraz publikację wyników Konkursu.


§ 3. KOMISJA KONKURSOWA


Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonywania subiektywnej oceny aktywności Uczestników na Fan Page oraz wyboru zwycięzców Konkursu, Organizator powołał 3 osobową komisję konkursową (dalej „Komisja”).


§ 4. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE


1. W Konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają aktywne konto w serwisie Facebook, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu społecznościowego facebook.com (dalej „Konto”), które lubią Fan Page, tj. kliknęły przycisk z napisem „lubię to” lub polubią Fan Page w Okresie Konkursu poprzez kliknięcie przycisku z napisem „lubię to” (dalej „Uczestnik”).


2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami oraz członkowie ich najbliższych rodzin.


3. Polubienie Fan Page w serwisie społecznościowym facebook.com jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.


4. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie Kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich. W przypadku gdy, Organizator stwierdzi, iż Uczestnik bierze udział w Konkursie korzystając z więcej niż jednego Konta, Organizator uprawniony będzie do wykluczenia takiego Uczestnika z Konkursu i do pozbawienia takiego Uczestnika prawa do nagrody.


5. Dane zawarte na Koncie muszą być prawdziwe, zgodne z rzeczywistością oraz z regulaminem serwisu społecznościowego facebook.com w szczególności imię i nazwisko.


6. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne.


7. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.


§ 5. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU


1. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.


2. Do udziału w Konkursie konieczne jest zalogowanie się Uczestnika na swoje Konto w serwisie społecznościowym facebook.com.


3. Zadaniem Uczestników Konkursu jest prowadzenie podczas trwania Rundy jak największej aktywności na Fan Page polegającej na:

  • klikaniu przycisku „lubię to”, „super”, „ha ha”, lub „wow” pod postami opublikowanych w okresie trwania danej Rundy Konkursowej;
  • komentowaniu postów opublikowanych w okresie trwania danej Rundy Konkursowej;
  • publikacji postów na tablicy tzw. "wallu" naszego FanPage;

4. Wpisy uczestników, będą ocenianie pod względem zaangażowania w publikowane treści oraz pod względem jakości, kreatywności i merytorycznego przekazu wypowiedzi.


5. Niedopuszczalnym jest tzw. "nabijanie" komentarzy oraz postów na stronie.


6. Dyskusje z innymi uczestnikami pod postami będą najlepiej oceniane, pod warunkiem gdy dotyczą one bezpośrednio publikowanej treści. Natomiast nie mogą mieć charakteru obraźliwego w stosunku do pozostałych uczestników biorących udziału w Konkursie.


7. Akceptacji nie uzyskają komentarze i wpisy, które:

  • zawierają jedynie emotikony, naklejki i/lub gify – tego typu komentarze przez Facebook będą traktowane jako SPAM i mogą być one niewidoczne zarówno dla administratora strony jak i dla innych użytkowników;
  • pod uwagę będą brane komentarze i aktywności dotyczące publikowanych postów wyłącznie w bieżącym miesiącu np. podczas trwania edycji konkursu w miesiącu lutym, nie będą brane pod uwagę wpisy pod postami z miesiąca stycznia, grudnia itd.
  • sekcja posty na stronie: posty dodawane jedynie w formie linków również nie będą brane pod uwagę. W postach na stronie prosimy o umieszczanie wartościowych treści dotyczących naszej strony www – np. pytań związanych z naszymi produktami, recenzje dotyczące zakupów na naszej stronie, dozwolone jest również dodawanie kolaży i grafik z naszymi produktami.
  • W postach na stronie można dodawać również treści związane z tematyką modową, obuwniczą, torebkową.
  • są sprzeczne z przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, w szczególności jeśli mogą naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste lub naruszają autorskie prawa majątkowe, zawierają obraźliwe lub niecenzuralne treści, zawierają wulgaryzmy lub treści powszechnie uważane za obraźliwe, a także treści o charakterze pornograficznym lub mogących obrazić uczucia lub przekonania innych osób, zawierają negatywne oceny dotyczące produktów Brilu.

8. Komentarze i wpisy, które nie uzyskają Akceptacji nie będą̨ uwzględniane przez Komisję Konkursową przy wyłonieniu zwycięzcy. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia obraźliwych treści z Fan Page’a.


§ 6. NAGRODY


1. 1. W każdej Rundzie (tj. w każdym miesiącu) zostanie przyznana jedna nagroda (dalej „Nagroda”) w postaci wybranego produktu (obuwie lub torebka) ze sklepu internetowego www.brilu.pl, z wyłączeniem kolekcji damskiej, wykonanej ze skóry naturalnej, oznaczonej jako “GOLD SERIES”. Całkowita wartość nagrody (łącznie z przesyłką) nie może być wyższa niż 200 zł .


2. Organizator zastrzega sobie prawo do nagrodzenia większej liczby osób nagrodą dodatkową w postaci firmowego upominku.


3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji wybranej nagrody i zmiany jej na inny, wybrany przez nagrodzonego produkt.


§ 7. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW


1. W terminie do 5 dni po zakończeniu każdej Rundy, Komisja Konkursowa zobowiązuje się do rozstrzygnięcia Rundy przy zachowaniu należytej staranności.


2. Komisja Konkursowa na podstawie zaangażowania Uczestnika w funkcjonowanie Fan Page oraz jakości, kreatywności i merytorycznego przekazu wypowiedzi przez Uczestnika w danej Rundzie, przyzna Nagrodę Uczestnikowi, który według komisji najbardziej zaangażował się w działania na stronie i jest TOP FANEM miesiąca.


3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w ciągu 5 dni od zakończenia Rundy.


4. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o przyznaniu Nagrody w osobnym poście opublikowanym na Fan Page’u.


5. Zwycięzca zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia poinformowania o przyznaniu Nagrody przesłać Organizatorowi, za pośrednictwem wiadomości prywatnej na Fan Page’u swoje dane: imię̨ i nazwisko, adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na który Organizator wyśle Nagrodę̨, numer telefonu kontaktowego.


6. W przypadku gdy Zwycięzca Konkursu nie prześle danych zgodnie z ust. 7 powyżej, lub prześle dane po terminie, traci prawo do Nagrody, która zostanie przyznana kolejnemu Uczestnikowi, który według komisji konkursowej przez cały miesiąc w drugiej kolejności najbardziej angażował się w działania na naszym Fan Page.


7. Organizator wyśle nagrodę w ciągu 7 dni od momentu otrzymania danych.


8. Zwycięzca Konkursu nie może zrzec się prawa do nagrody na rzecz osoby trzeciej. Przyznana w Konkursie Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.


§ 8. DANE OSOBOWE


1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest sklep Internetowy Brilu.pl


2. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu zostało powierzone Organizatorowi, zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.).


3. Dane osobowe przetwarzane przez Organizatora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu. Po zakończeniu Konkursu zostaną̨ one niezwłocznie usunięte. Dane podane przez zwycięzcę będą wykorzystywane jedynie dla celów związanych z wysyłką Nagrody, oraz będą przekazane podmiotom odpowiedzialnym za realizację wysyłki Nagrody.


§ 9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres marketing@brilu.pl przez cały czas trwania Konkursu.


2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi, w tym imię, nazwisko oraz adres e-mail. Reklamacje będą̨ rozpatrywane w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres, z którego została wysłana reklamacja.


§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Regulamin Konkursu jest dostępny na Fan Page'u, stronie internetowej oraz w siedzibie Organizatora.


2. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się̨ z Organizatorem pod adresem e-mail marketing@brilu.pl


3. Niniejszy regulamin obowiązuje 1.05.2022r. - 31.07.2022r. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu podczas trwania konkursu.

Dbamy o Twoją prywatność

Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
pixel