Nie przepłacaj! DARMOWA DOSTAWA do Orlen Paczki
Darmowa dostawa od 19,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Świętuj z nami 5 urodziny Brilu!

Świętuj z nami 5 urodziny marki Brilu

PAMIĘTAJ! ŚWIĘTUJEMY AŻ 5 DNI :) ZOBACZ CO JESZCZE PRZYGOTOWALIŚMY!  

DZIEŃ 1 - 15.10.2018 KONKURS! :) 


 

DZIEŃ 2 - 16.10.2018 TYLKO DZIŚ ODBIERZ DODATKOWE +500 PUNKTÓW DO ZAMÓWIENIA

Złóż zamówienie jako zarejestrowany klient w dniu 16.10.2018 i otrzymaj dodatkowe 500 punktów w programie lojalnościowym.

Punkty pojawią się na Twoim koncie w ciągu 15 dni od otrzymania zamówienia (na wypadek, zmiany decyzji i dokonania zwrotu zakupionego towaru przed upływem tego terminu).

Pssst.. Pamiętaj, że punkty z programu lojalnościowego możesz wymienić na rabaty na zakupy

lub gadżety dostępne za punkty, które znajdziesz TUTAJ.

 


 

DZIEŃ 3 - 17.10.2018 ZRÓB ZAKUPY I ODBIERZ WYJĄTKOWE GRATISY DO ZAMÓWIEŃ POWYŻEJ 150 ZŁ

1. Akcja dotyczy zamówień złożonych w dniu 17.10.2018 r. lub do wyczerpania zapasów.

2. Minimalna kwota zamówienia to 150 zł. Ilość towarów gratisowych jest mocno ograniczona! 

Złóż zamówienie na kwotę 150-249 zł i odbierz modną bransoletkę ze znakiem nieskończoności. 

Złóż zamówienie na kwotę 250-299 zł i odbierz puszysty breloczek w kolorze szarym.

Złóż zamówienie na kwotę powyżej 300 zł i odbierz elegancki brelok do kluczy.

3. JAK DODAĆ GRATIS DO ZAMÓWIENIA?

Klient składający zamówienie ma możliwość dobrania "PRODUKTU GRATISOWEGO" w koszyku zakupowym, aby to zrobić należy:

a) w dolnej części strony kliknąć opcję "WYBIERZ SWÓJ GRATIS"

b) następnie klikając na ikonkę gratisu wybrać opcję "WYBIERZ TEN PREZENT"

c) przejdź do uzupełnienia danych dotyczących zamówienia, w kolejnych krokach zakupowych niespodzianka będzie widoczna w koszyku.

 


 

DZIEŃ 4 - 18.10.2018 WYJĄTKOWA PROMOCJA NA DOSTAWĘ! 

TYLKO DZIŚ DARMOWA DOSTAWA NA PACZKĘ W RUCHU! 

A DOSTAWA KURIEREM FEDEX EXPRES I PACZKOMATY INPOST ZA 5 ZŁ!

Akcja dotyczy zamówień złożonych w dniu 18.10.2018 r. od godziny 8:30.

 


 

 

DZIEŃ 5 - 19.10.2018 EKSTRA RABATY ZA ZAKUPY!

ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE:

POWYŻEJ 100 ZŁ - otrzymasz 5 zł rabatu na następne zakupy;

POWYŻEJ 200 ZŁ - otrzymasz 10 zł rabatu na następne zakupy;

POWYŻEJ 300 ZŁ - otrzymasz 15 zł rabatu na następne zakupy;

WIADOMOŚĆ MAILOWĄ Z KODEM RABATOWYM OTRZYMASZ W CIĄGU 5 DNI OD REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

 

 


 

REGULAMIN KONKURSU #5urodzinyBrilu 

Weź udział w urodzinowym konkursie i wygraj zapas butów do końca roku!

Daj upust swojej kreatywności i złóż życzenia marce BRILU. Z okazji 5 urodzin!

Wideo, rysunki, malunki, grafiki – niech ogranicza Cię tylko Twoja wyobraźnia!

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady na jakich odbywa się konkurs pod nazwą #5urodzinyBrilu

 2. Organizatorem Konkursu jest sklep internetowy Brilu.pl

 3. Konkurs jest prowadzony w serwisie internetowym facebook.com, na stronie dostępnej pod adresem https://www.facebook.com/brilupl oraz w serwisie Instagram https://www.instagram.com/brilupl

 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook® oraz Instagram®. Serwisy Facebook® oraz Instagram® nie ponoszą odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, zgodnie z postanowieniami § 10 Regulaminu, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook® lub Instagram®.

§ 2.CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs trwa od dnia 15.10.2018 r. do dnia 21.10.2018  r. do godziny 23:59

§ 3. KOMISJA KONKURSOWA

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prac konkursowych Uczestników oraz wyboru zwycięzców Konkursu, Organizator powołał 3 osobową komisję konkursową.

§ 4. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. W Konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają aktywne konto w serwisie Facebook.

 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

 3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie Kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich. W przypadku gdy, Organizator stwierdzi, iż Uczestnik bierze udział w Konkursie korzystając z więcej niż jednego Konta, Organizator uprawniony będzie do wykluczenia takiego Uczestnika z Konkursu i do pozbawienia go prawa do nagrody.

 4. Dane zawarte na Koncie muszą być prawdziwe, zgodne z rzeczywistością oraz z regulaminem serwisu społecznościowego facebook.com oraz instagram.com W szczególności imię i nazwisko podane przez Uczestnika w serwisie społecznościowym facebook.com muszą być prawdziwe.

 5. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne.

 6. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.

§ 5. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

 1. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.

 2. Zadaniem Uczestników Konkursu jest stworzenie kreatywnego video lub kartki urodzinowej z odpowiedzią na pytanie A TY CZEGO ŻYCZYSZ MARCE BRILU Z OKAZJI 5 URODZIN?

 3. Pracę konkursową należy opublikować na tablicy naszego Fan Page na Facebooku lub w serwisie Instagram opisaną #5urodzinyBrilu

 4. Profil użytkownika i praca konkursowa muszą mieć status publiczny tylko wtedy będziemy w stanie zobaczyć konkursowy film lub grafikę.

 5. Autor publikując pracę konkursową wyraża zgodę na umieszczenie zdjęcia na Fan Page Brilu.pl na Facebook’u oraz na Instagramie.

 6. Prace Konkursowe powinny być wolne od wulgaryzmów i treści powszechnie uważanych za obraźliwe, a także od treści o charakterze pornograficznym lub mogących obrazić uczucia lub przekonania innych osób, bądź naruszających prawa osób trzecich (w tym w szczególności dobra osobiste i prawa autorskie). Prace Konkursowe, które naruszają wyżej wymienione zasady nie będą brały udziału w Konkursie.

 7. Użytkownik publikując pracę konkursową, potwierdza, że jest właścicielem praw autorskich do danych materiałów graficznych.

 8. Organizator nie odpowiada za naruszenie przez Uczestników praw autorskich osób trzecich.

 9. W przypadku zgłoszenia roszczenia osoby trzeciej uprawnionej z tytułu praw autorskich lub pochodnych do materiałów nadesłanych przez uczestników organizator zastrzega sobie prawo usunięcia zgłoszenia uczestnika w Konkursie, ewentualnie unieważnienia wyniku danego uczestnika i wystąpienia z żądaniem o zwrot nagrody oraz żądaniem zwrotu wszelkich uzasadnionych kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z naruszeniem przez uczestnika praw osoby trzeciej.

 10. Uczestnik w czasie trwania konkursu ma możliwość dodania więcej niż jednego zgłoszenia konkursowego.

§ 6. NAGRODY

 1. W Konkursie zostanie przyznana jedna Nagroda Główna w postaci zapasu butów do końca roku tj. 3 par!

 1. W Konkursie zostaną przyznane również nagrody pocieszenia w skład, których wchodzić będzie zestaw upominków od Brilu.pl

§ 7. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW

 1. W terminie do 5 dni po zakończeniu konkursu przy zachowaniu należytej staranności wyboru najlepszych prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa.

 2. Komisja Konkursowa spośród Uczestników, którzy opublikowali prace konkursowe w serwisie Facebook oraz Instagram dokona wyboru prac konkursowych, które zdaniem komisji są najciekawsze. Przy wyborze komisja konkursowa będzie brała pod uwagę oryginalność, pomysłowość i kreatywność.

 3. Ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu max. 5 dni od zakończenia konkursu.

 4. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o przyznaniu nagrody w osobnym poście opublikowanym na Fan Page Brilu > https://www.facebook.com/brilupl/

 5. Zwycięzcy Konkursu zobowiązani są w terminie 7 dni od dnia poinformowania o przyznaniu Nagrody przesłać Organizatorowi, za pośrednictwem wiadomości prywatnej na Fan Page’u swoje dane:

 • imię i nazwisko,

 • adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na który Organizator wyśle Nagrodę,

 • numer telefonu kontaktowego.

W przypadku gdy Zwycięzca Konkursu nie prześle danych lub prześle dane po terminie, traci prawo do Nagrody, która zostanie przyznana innemu Uczestnikowi.

8. Organizator wyśle nagrodę̨ w ciągu 7 dni od momentu otrzymania danych.

9. Zwycięzca Konkursu nie może zrzec się prawa do nagrody na rzecz osoby trzeciej.

10. Przyznana w Konkursie Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

§ 8. LICENCJA

1. Zwycięzca Konkursu z chwilą odbioru nagrody, udziela organizatorowi licencji na korzystanie z pracy konkursowej, która ma charakter licencji niewyłącznej, z prawem do udzielenia sublicencji, na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalenie i zwielokrotnienie – wytworzenie dowolną techniką jego egzemplarzy w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, audiowizualną, techniką cyfrową,

b) wprowadzenie do pamięci komputera,

c) wprowadzenie do obrotu,

d) rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet na dowolnej stronie www,

e) wykorzystanie całości i pojedynczych elementów Pracy Konkursowej dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych oraz korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w lit. a powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

2. Poza Nagrodą Zwycięzcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji, o której mowa w ust. 1 powyżej.

3. Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się do nie wykonywania wobec Organizatora autorskich praw osobistych.

4. Uczestnik Konkursu przesyłając Pracę Konkursową oświadcza, że jest autorem Pracy Konkursowej oraz że Praca Konkursowa nie narusza praw osób trzecich i bierze na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie sobie rościć prawa do Pracy Konkursowej.

§9. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest sklep Internetowy Brilu.pl

2. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu zostało powierzone Organizatorowi, zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.).

3. Dane osobowe przetwarzane przez Organizatora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu. Po zakończeniu Konkursu zostaną one niezwłocznie usunięte.

4. Dane podane przez zwycięzcę będą wykorzystywane jedynie dla celów związanych z wysyłką Nagrody oraz będą przekazane podmiotom odpowiedzialnym za realizację wysyłki Nagrody.

§ 10. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres marketing@brilu.pl przez cały czas trwania Konkursu.

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi, w tym imię, nazwisko oraz adres e-mail.

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres, z którego została wysłana reklamacja.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej oraz w siedzibie Organizatora.

2. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać́ kontaktując się̨ z Organizatorem pod adresem e-mail marketing@brilu.pl

 

Dbamy o Twoją prywatność

Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
pixel