Nie przepłacaj! DARMOWA DOSTAWA do Orlen Paczki
Darmowa dostawa od 19,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Konkurs "60 tysięcy fanów na Facebooku"

Wersja regulaminu Konkursu obowiązująca od dnia 9.04.2018 r. - 11.04.2018 r.

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Z czym kojarzy Ci się marka Brilu? ” (dalej „Konkurs”).

2. Organizatorem Konkursu jest sklep internetowy Brilu.pl

3. Konkurs jest prowadzony w serwisie internetowym facebook.com, na stronie dostępnej pod adresem https://www.facebook.com/brilupl (dalej zwany„Fan Page”).

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook®. Serwis Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być́ kierowane do Organizatora, zgodnie z postanowieniami § 9 Regulaminu, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook®.

 

 

§ 2. CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Edycja Konkursu trwa od dnia 09.04.2018 r. do dnia 11.04.2018 r.

2. Okres Konkursu nie obejmuje czasu na wyłonienie zwycięzców Konkursu oraz publikację wyników Konkursu.

 

§ 3. KOMISJA KONKURSOWA

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonywania subiektywnej oceny aktywności Uczestników na Fan Page oraz wyboru zwycięzców Konkursu, Organizator powołał 3 osobową komisję konkursową (dalej „Komisja”).

 

§ 4. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. W Konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają aktywne konto w serwisie Facebook, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu społecznościowego facebook.com (dalej „Konto”), które lubią Fan Page, tj. kliknęły przycisk z napisem „lubię to” lub polubią Fan Page w Okresie Konkursu poprzez kliknięcie przycisku z napisem „lubię to” (dalej „Uczestnik”).

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

3. Polubienie Fan Page w serwisie społecznościowym facebook.com jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

4. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie Kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich. W przypadku gdy, Organizator stwierdzi, iż Uczestnik bierze udział w Konkursie korzystając z więcej niż jednego Konta, Organizator uprawniony będzie do wykluczenia takiego Uczestnika z Konkursu i do pozbawienia takiego Uczestnika prawa do nagrody.

5. Dane zawarte na Koncie muszą być prawdziwe, zgodne z rzeczywistością oraz z regulaminem serwisu społecznościowego facebook.com w szczególności imię i nazwisko.

6. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne.

7. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.

 

§ 5. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.

2. Do udziału w Konkursie konieczne jest zalogowanie się Uczestnika na swoje Konto w serwisie społecznościowym facebook.com.

3. Zadaniem Uczestników Konkursu jest napisanie "z czym kojarzy Ci się marka Brilu?"

4. Wpisy uczestników, będą ocenianie pod względem jakości, kreatywności i merytorycznego przekazu wypowiedzi.

5. Niedopuszczalnym jest tzw. "nabijanie" komentarzy.

6. Akceptacji nie uzyskają komentarze które:

  • zawierają jedynie emotikony, naklejki i/lub gify – tego typu komentarze przez Facebook będą traktowane jako SPAM i mogą być one niewidoczne zarówno dla administratora strony jak i dla innych użytkowników;

  • są sprzeczne z przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, w szczególności jeśli mogą naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste lub naruszają autorskie prawa majątkowe, zawierają obraźliwe lub niecenzuralne treści, zawierają wulgaryzmy lub treści powszechnie uważane za obraźliwe, a także treści o charakterze pornograficznym lub mogących obrazić uczucia lub przekonania innych osób, zawierają negatywne oceny dotyczące produktów Brilu

7. Komentarze, które nie uzyskają Akceptacji nie będą̨ uwzględniane przez Komisję Konkursową przy wyłonieniu zwycięzcy. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia obrażliwuych treści z Fan Page’a.

 

§ 6. NAGRODY

1. Zostaną przyznane dwie nagrody w postaci kubków Firmowych Brilu.pl

 

§ 7. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW

1. W terminie do 5 dni po zakończeniu konkursu, Komisja Konkursowa zobowiązuje się do rozstrzygnięcia przy zachowaniu należytej staranności.

2. Komisja Konkursowa spośród Uczestników, którzy skomentowali zdjęcie konkursowe w serwisie Facebook.com dokona wyboru komantarza, który zdaniem komisji jest najciekawszy. Przy wyborze komisja konkursowa będzie brała pod uwagę oryginalność, pomysłowość i kreatywność.

3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w ciągu 5 dni od zakończenia konkursu.

4. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o przyznaniu Nagrody w komentarzu pod postem konkursowym na Fan Page’u.

5. Zwycięzca zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia poinformowania o przyznaniu Nagrody przesłać Organizatorowi, za pośrednictwem wiadomości prywatnej na Fan Page’u swoje dane: imię̨ i nazwisko, adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na który Organizator wyśle Nagrodę̨, numer telefonu kontaktowego.

6. W przypadku gdy Zwycięzca Konkursu nie prześle danych zgodnie z ust. 7 powyżej, lub prześle dane po terminie, traci prawo do Nagrody, która zostanie przyznana kolejnemu Uczestnikowi, który według komisji konkursowej w drugiej kolejności dodał najciekawszy komentarz.

7. Organizator wyśle nagrodę w ciągu 7 dni od momentu otrzymania danych.

8. Zwycięzca Konkursu nie może zrzec się prawa do nagrody na rzecz osoby trzeciej. Przyznana w Konkursie Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

 

§ 8. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest sklep Internetowy Brilu.pl

2. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu zostało powierzone Organizatorowi, zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.).

3. Dane osobowe przetwarzane przez Organizatora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu. Po zakończeniu Konkursu zostaną̨ one niezwłocznie usunięte. Dane podane przez zwycięzcę będą wykorzystywane jedynie dla celów związanych z wysyłką Nagrody, oraz będą przekazane podmiotom odpowiedzialnym za realizację wysyłki Nagrody.

 

§ 9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres marketing@brilu.pl przez cały czas trwania Konkursu.

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi, w tym imię, nazwisko oraz adres e-mail. Reklamacje będą̨ rozpatrywane w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres, z którego została wysłana reklamacja.

 

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na Fan Page'u, stronie internetowej oraz w siedzibie Organizatora.

2. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się̨ z Organizatorem pod adresem e-mail marketing@brilu.pl

 

Dbamy o Twoją prywatność

Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
pixel